ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ดร.จักรพล แสนเมือง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
งานบริหารทั่วไป
งานบริหารวิชาการ
งานบริหารบุคคล
งานบริหารงบประมาณ
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
สำรวจความคิดเห็นการเปลี่ยนชื่อโรงเรียน จาก "โรงเรียนบ้านเชียงยืน" เป็น "โรงเรียนอนุบาลเชียงยืน" (สืบเนื่องจากในปัจจุบันโรงเรียนได้พัฒนาไปอย่างมาก จนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่ฯ และก้าวสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล)
เห็นด้วย เนื่องจากเป็นการยกฐานะจากโรงเรียนประจำหมู่บ้านเป็นโรงเรียนประจำอำเภอหรือประจำเขตพื้นที่ ซึ่งจะพัฒนาและเป็นที่รู้จักมากขึ้นตามยุคสมัย
ไม่เห็นด้วย อยากให้คงชื่อเดิมไว้
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 30/11/2011
ปรับปรุง 24/03/2017
สถิติผู้เข้าชม 584398
Page Views 730182
ลิ้งค์น่าสนใจ

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
13 พ.ค. 56 ถึง 15 พ.ค. 56 ลงเวลาเตรียมความพร้อม
ลงเวลาเตรียมความพร้อม/ประชุมครู/ผู้ปกครอง
โรงเรียนบ้านเชียงยืน ครูทุกคน/ผู้บริหาร
16 พ.ค. 56 ถึง 17 พ.ค. 56 เปิดภาคเรียนที่ 1
16 พ.ค. 56  เปิดภาคเรียนที่ 1/56
โรงเรียนบ้านเชียงยืน ครูทุกคน/ผู้บริหาร
20 พ.ค. 56 ถึง 24 พ.ค. 56 ลงทะเบียนเรียนซ้ำ
ลงทะเบียนเรียนซ้ำ/แก้ 0. ร
โรงเรียนบ้านเชียงยืน ครูผู้สอน/วัดผล
27 พ.ค. 56 ถึง 31 พ.ค. 56 หยุดวันวิสาขบูชา
24 มิ.ย.56  หยุดวันวิสาขบูชา
โรงเรียนบ้านเชียงยืน
03 มิ.ย. 56 ถึง 07 มิ.ย. 56 เลือกตั้งประธานนักเรียน
7 มิ.ย. 56  เลือกตั้งประธานนักเรียน
โรงเรียนบ้านเชียงยืน กิจการนักเรียน
10 มิ.ย. 56 ถึง 14 มิ.ย. 56 พิธีประจำหมู่ ยุวฯ / พิธีไหว้ครู
12 มิ.ย. พิธีประจำหมู่ยุวฯ/ 13 มิ.ย.  พิธีไหว้ครู
โรงเรียนบ้านเชียงยืน กิจกรรมฯ/สาระสังคม
17 มิ.ย. 56 ถึง 21 มิ.ย. 56 ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 1
17 มิ.ย.56  ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 1
โรงเรียนบ้านเชียงยืน ครูทุกคน
24 มิ.ย. 56 ถึง 28 มิ.ย. 56 วันสุนทรภู่/วันต่อต้านยาเสพติด
26 มิ.ย.56  วันสุนทรภู่/วันต่อต้านยาเสพติด
โรงเรียนบ้านเชียงยืน สาระไทย/อ.อภิชาติ
01 ก.ค. 56 ถึง 05 ก.ค. 56 พิธีทบทวนคำปฏิฏานและสวนสนาม
1 ก.ค. พิธีทบทวนคำปฏิฏานและสวนสนาม
โรงเรียนบ้านเชียงยืน กิจกรรมพัฒนาฯ
08 ก.ค. 56 ถึง 12 ก.ค. 56 นิเทศภายในและเยี่ยมบ้านนักเรียน
8-12 ก.ค.  นิเทศภายในและเยี่ยมบ้านนักเรียน
โรงเรียนบ้านเชียงยืน ครูทุกคน
15 ก.ค. 56 ถึง 19 ก.ค. 56 สอบเก็บคะแนนภาคเรียนที่ 1
18 - 19 ก.ค. สอบเก็บคะแนนภาคเรียนที่ 1
โรงเรียนบ้านเชียงยืน ครูประจำวิชา
22 ก.ค. 56 ถึง 26 ก.ค. 56 หยุดวันอาสาฯ/วันเข้าพรรษา
22 ก.ค.  หยุดวันอาสาฯ  23 ก.ค. หยุดวันเข้าพรรษา
โรงเรียนบ้านเชียงยืน สาระภาษาไทย
29 ก.ค. 56 ถึง 02 ส.ค. 56 หยุดวันอาสาฯ/วันเข้าพรรษา
2 ส.ค. หยุดวันอาสาฯ/ 3 ส.ค. หยุดวันเข้าพรรษา
โรงเรียนบ้านเชียงยืน กิจกรรมฯ/สาระสังคม
05 ส.ค. 56 ถึง 09 ส.ค. 56 กิจกรรมวันแม่/ ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 2
9 ส.ค. 56  กิจกรรมวันแม่ฯ/ ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 2
โรงเรียนบ้านเชียงยืน กิจกรรมฯ/สาระสังคม
12 ส.ค. 56 ถึง 16 ส.ค. 56 หยุดวันเฉลิมฯ
12 ส.ค. 56  หยุดวันเฉลิมฯ
โรงเรียนบ้านเชียงยืน
19 ส.ค. 56 ถึง 23 ส.ค. 56 วันวิทยาศาสตร์
16 ส.ค วันวิทยาศาสตร์ (สัปดาห์วิทย์)
โรงเรียนบ้านเชียงยืน สาระฯวิทย์
26 ส.ค. 56 ถึง 30 ส.ค. 56 นิเทศภายใน
นิเทศภายใน
โรงเรียนบ้านเชียงยืน วิชาการ/ครูทุกคน
02 ก.ย. 56 ถึง 06 ก.ย. 56 ส่งข้อสอบฝ่ายวิชาการ
18-20 ก.ย. ส่งข้อสอบฝ่ายวิชาการ
โรงเรียนบ้านเชียงยืน ครูผู้สอน/วิชาการ
09 ก.ย. 56 ถึง 13 ก.ย. 56 วัดผลภาคเรียนที่ 1
23-25 ก.ย.56  วัดผลภาคเรียนที่ 1
โรงเรียนบ้านเชียงยืน ครูผู้สอน/งานวัดผล
16 ก.ย. 56 ถึง 20 ก.ย. 56 ส่งคะแนนฝ่ายทะเบียน
1 ต.ค.56  ส่งคะแนนฝ่ายทะเบียน
โรงเรียนบ้านเชียงยืน ครูประจำวิชา
23 ก.ย. 56 ถึง 27 ก.ย. 56 สอบแก้ตัว
2-10 ต.ค. 56  สอบแก้ตัว/ แก้ 0, ร
โรงเรียนบ้านเชียงยืน ครูผู้สอน/งานวัดผล
30 ก.ย. 56 ถึง 04 ต.ค. 56 กีฬาสีภายใน
3-5 ต.ค.56  กีฬาสีภายใน
โรงเรียนบ้านเชียงยืน สาระฯสุขฯ
07 ต.ค. 56 ถึง 10 ต.ค. 56 ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 3
9-10 ต.ค. 56  ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 3
โรงเรียนบ้านเชียงยืน ครูทุกคน
10 ต.ค. 56 ประกาศผลสอบ/สั่งปิดภาคเรียนที่ 1
10 ต.ค. ประกาศผลสอบ/สั่งปิดภาคเรียนที่ 1
โรงเรียนบ้านเชียงยืน ครูทุกคน
 


ผู้ดูแล:  นายนิรัน  กงวงษ์ /  nirun_kongwong@hotmail.co.th