ผู้บริหาร

ดร.จักรพล แสนเมือง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
งานบริหารทั่วไป
งานบริหารวิชาการ
งานบริหารบุคคล
งานบริหารงบประมาณ
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
สำรวจความคิดเห็นการเปลี่ยนชื่อโรงเรียน จาก "โรงเรียนบ้านเชียงยืน" เป็น "โรงเรียนอนุบาลเชียงยืน" (สืบเนื่องจากในปัจจุบันโรงเรียนได้พัฒนาไปอย่างมาก จนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่ฯ และก้าวสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล)
เห็นด้วย เนื่องจากเป็นการยกฐานะจากโรงเรียนประจำหมู่บ้านเป็นโรงเรียนประจำอำเภอหรือประจำเขตพื้นที่ ซึ่งจะพัฒนาและเป็นที่รู้จักมากขึ้นตามยุคสมัย
ไม่เห็นด้วย อยากให้คงชื่อเดิมไว้
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 30/11/2011
ปรับปรุง 20/03/2014
สถิติผู้เข้าชม 287159
Page Views 366728
ลิงค์ที่น่าสนใจ


หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
โรงเรียนบ้านเชียงยืนเปิดสอน 3 ระดับ
          1. ระดับก่อนประถมศึกษา
          2. ระดับประถมศึกษา
          3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
สาระการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระภาษาไทย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 790.43 KB
สาระการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 689.73 KB
สาระการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1 MB
สาระการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระสังคมศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.59 MB
สาระการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระศิลปะ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 614.43 KB
สาระการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 706.52 KB
สาระการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 638.92 KB
สาระการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 802.32 KB
โรงเรียนบ้านเชียงยืน ตำบลเชียงยืน  อำเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 : กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้ดูแล:  นายนิรัน  กงวงษ์ /  nirun_kongwong@hotmail.co.th