ผู้บริหาร

ดร.จักรพล แสนเมือง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
งานบริหารทั่วไป
งานบริหารวิชาการ
งานบริหารบุคคล
งานบริหารงบประมาณ
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
สำรวจความคิดเห็นการเปลี่ยนชื่อโรงเรียน จาก "โรงเรียนบ้านเชียงยืน" เป็น "โรงเรียนอนุบาลเชียงยืน" (สืบเนื่องจากในปัจจุบันโรงเรียนได้พัฒนาไปอย่างมาก จนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่ฯ และก้าวสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล)
เห็นด้วย เนื่องจากเป็นการยกฐานะจากโรงเรียนประจำหมู่บ้านเป็นโรงเรียนประจำอำเภอหรือประจำเขตพื้นที่ ซึ่งจะพัฒนาและเป็นที่รู้จักมากขึ้นตามยุคสมัย
ไม่เห็นด้วย อยากให้คงชื่อเดิมไว้
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 30/11/2011
ปรับปรุง 20/03/2014
สถิติผู้เข้าชม 287107
Page Views 366675
ลิงค์ที่น่าสนใจ


คณะผู้บริหาร
ชื่ออาจารย์ : ดร.จักรพล แสนเมือง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0897115498
Email :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล
โรงเรียนบ้านเชียงยืน ตำบลเชียงยืน  อำเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 : กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้ดูแล:  นายนิรัน  กงวงษ์ /  nirun_kongwong@hotmail.co.th